تولید انواع استادبولت از سایز “1/2 الی ” 4  (اینچ )

 

توضیحات بیشتر
استاد بولت

پوشش گذاری

با انواع پوشش گالوانیزه گرم ، پوشش داکرومات ، آبکاری سرد ، پوشش PTFE و ….

 

 

گرید و استاندارد 

توانایی تولید انواع استادبولت در گرید های B7 , L7 , B8 , B8M , ….

و همچنین استاندارهای ASTM : 193 , …. 

استاد بولت